ankieta

Ankieta dla uczniów - trudności w uczeniu się języka angielskiego

Jeśli jesteś uczniem z dysleksją pytania nr 3 – 5 są dla Ciebie. Po ich rozwiązaniu przejdź do pytania nr 8. Jeśli nie jesteś uczniem z dysleksją ta część ankiety Ciebie nie dotyczy. Od razu przejdź do pytania nr 6.

Zaznacz w jakim stopniu są dla Ciebie trudne następujące sprawności i umiejętności w nauce języka angielskiego?
bardzo trudnytrudnyłatwybardzo łatwy
Zapamiętanie kształtu liter alfabetu
Zapamiętanie kolejności liter alfabetu
Literowanie
Wymowa
Akcent
Intonacja
Mówienie
Rozumienie mowy
Ortografia
Interpunkcja
Praca pisemna
Gramatyka
Zapamiętanie słówek
i zwrotów
Czytanie ciche tekstu
Czytanie tekstu na głos
Rozumienie czytanego tekstu
Uczenie się wierszy na pamięć