ankieta

Trudności nauczycieli w nauczaniu języka angielskiego

Jak długo Pani/Pan pracuje w szkole jako nauczyciel języka obcego?
mniej niż 5 lat
5 lat
więcej niż 5 lat